Strona funkcjonuje pod nowym adresem:

www.thorez.pl